Feskov logo

Usluge doniranja jajnih ćelija
Children are the happiness and meaning of life for most families. More than 48 million couples on the globe are deprived of it due to reproductive health problems. But thanks to ART programs, in particular IVF (in vitro fertilisation), many people сould to strain to their heart the dearest creature. The in vitro procedure may be performed with either own or donated egg.

Egg donation  – specifity of the concept

Egg donation is prescribed when the patient has  impaired ovarian function  for any reason, and it is impossible to obtain fully matured good oocytes. In this case, future parents choose a donor according to phenotype and personal wishes.

Further, the future donor and recipient pass the hormone therapy. The first, in order to be able to select several oocytes. And the second - so that its cycle matches the donor one and the endometrium is prepared for implantation of a viable embryo. If cryopreserved germ cells are involved, then they are thawed as needed by the recipient. After transvaginal puncture, donor oocytes are fertilized by the sperm of the future dad / donor “in vitro”. After five to six days of cultivation, a  healthy quality embryo is transplanted into the  the mother’s uterus.          

Stages of the donation process

Only two steps separate the mother-to-be from the desired pregnancy:

 1. The choice of the most suitable candidate for egg donation.
 2. IVF course until the happy moment when the test shows two lines.

The clinic of  prof. Feskov has a rich and constantly updated database of candidates of different phenotypes with photos and descriptions of physiological features. Depending on the package of services, you can even meet and personally talk to the girl you like!

Donor requirements:

 • age limits from  20 to 35 years;
 • the presence of at least one child;
 • physical and mental health.

The clinic of prof. Feskov guarantees healthy genetics in a child born through donation. Therefore, our specialists carry out :

 • a thorough medical examination of the donor, diagnosis of the hormonal profile, ultrasound, infection tests, etc .;
 • regular tests for smoking, taking drugs, precursors;
 • standard or advanced research on genetic diseases (depending on package).

After choosing a donor, the usual IVF program follows. All embryos that are transferred are healthy by default and have been screened for PGD  and NGS. In our experience, with normal health, a woman under 49 years old is quite able to go through all stages of the bearing of a child and  to give birth safely.

Additional services in egg donation

As part of the oocyte donation program, clinic of prof. Feskov has developed «all-inclusive» packages of services. From moderate in cost, with warranty to 12 weeks of pregnancy, to Comfort and VIP, with unlimited IVF courses and guarantees for the birth of a 100% healthy baby.

And international programs allow to carry out most of the procedure in the country of residence, even without coming to Ukraine!

We provide full legal and juridicial support for the process, respect anonymity at all stages of the procedure. In the case of a visit to the clinic, all the bothers of transfer, accommodation, food, household and other issues are controlled and carried out by our specialists.

This guarantees absolute success in our challenging but inspiring work!

 1. 🩺 Šta je doniranje jajnih ćelija?
 2. 🤰 Kako to radi
 3. ⭐ Proces doniranja jajnih ćelija I kriterijumi davaoca
 4. 💊 Dodatne usluge za doniranje јајnih ćelija
 5. ✔ Izbor donatora jajnih ćelija
 6. 📝 Samo dva koraka razdvajaju buduću majku od željene trudnoće:
 7. ⚡ Postzanje trudnoće
 8. 🧬 Međunarodni programi*
 9. 🩺 Uslovi za donatore:

Deca su za većinu porodica sreća i smisao života. Više od 48 miliona parova u svetu je uskraćeno zbog problema sa reproduktivnim zdravljem. Ali zahvaljujući ART programima, posebno vantelesnoj oplodnji (vantelesna oplodnja), mnogi bi mogli da dodirnu najdragocenije biće u svoja srca. Postupak in vitro može se obaviti i sa vašim i sa doniranim jajnim ćelijama.


Müşteri Hizmetleri Temsilcilerimiz, ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olmaya isteklidir.Šta je doniranje jajnih ćelija?

Donacija jajnih ćelija se propisuje kada pacijent iz bilo kog razloga ima disfunkciju jajnika i nemoguće je dobiti potpuno sazrele dobre oocite. U ovom slučaju budući roditelji biraju donatora u skladu sa fenotipom i ličnim željama.

Dalje, budući donor i primalac prolaze hormonalnu terapiju. Prva je odabir više oocita.

A drugo - tako da njegov ciklus odgovara donatorskom, a endometrijum je pripremljen za implantaciju održivog embriona. Ako su uključene kriokonzervirane polne ćelije, primalac ih odmrzava ako je potrebno.Nakon transvaginalne punkcije, donatorski oociti se oplođuju spermom budućeg oca / donora „in vitro“. Posle pet do šest dana kulture, embrion zdravog kvaliteta prenosi se u matericu majke.

Kako to radi

Preporučeno:

Proces doniranja jajnih ćelija I kriterijumi davaoca

Samo dva koraka razdvajaju buduću majku od željene trudnoće:

 1. Izbor najpogodnijeg kandidata za doniranje jajnih ćelija.
 2. IVF kurs do srećnog trenutka kada test pokaže dve pruge.

IVF program kao metoda lečenja neplodnosti danas daje neverovatne rezultate, ali ne daje stopostotnu garanciju nakon prvog prenosa embriona. Veoma je važno odabrati pravi dan za prenos embriona prema parametrima dinamike njihovog razvoja. Neophodno je preneti embrion na takav način da je endometrijum žene spreman za ovo I „poklapa se“ sa danom razvoja embriona.

Klinika prof. Feskova ima bogatu I stalno ažuriranu bazu podataka o kandidatima različitih fenotipova sa fotografijama I opisima fizioloških karakteristika. U zavisnosti od paketa usluga, čak možete I lično da se sretnete I razgovarate sa devojkom koja vam se sviđa!

Uslovi za donatore:

Feskov Human Reproduction Group garantuje zdravu genetiku detetu rođenom kao rezultat doniranja. Stoga naši stručnjaci obavljaju:

Nakon izbora donatora, sledi uobičajeni program vantelesne oplodnje. Svi preneseni embrioni su podrazumevano zdravi i verifikovani su od strane PGD i NGS. Prema našem iskustvu, pod normalnim zdravstvenim uslovima, žena mlađa od 49 godina može da prođe sve faze rađanja deteta i bezbedno se porodi.

Dodatne usluge za doniranje јајnih ćelija

U okviru programa doniranja jajnih ćelija, Klinika prof. Feskova je razvila sveobuhvatne pakete usluga. Od niskih troškova, sa garancijom do 12 nedelja trudnoće, do VIP-a, sa neograničenim IVF kursevima i garancijom 100% zdrave bebe.

Dodatne usluge za doniranje jajnih ćelija:

Feskov you tube play project video

Standardni fenotip donatora oocita u našoj bazi podataka je žena evropske rase. Ali postoje i druge varijante po vašem izboru, poput azijskih i afroameričkih fenotipova.

Ako niste finansijski spremni da uzmete paket special phenotype, onda će vam u roku od 2 nedelje do 1 mesec naše posebno odeljenje pružiti mix phenotype - mešoviti fenotip u odnosu na vaš, tj. donatorka čiji je roditelj Azijat / Afroamerikanac / Hindu.

Vip Advanced paketi uključuju skrining donatora za sve klinički značajne monogenske bolesti poznate savremenoj nauci (fenilketonurija, cistična fibroza, hemofilija, spinalna mišićna atrofija i druge).

U paketima Comfort pružamo donatore koji su pregledani za najčešće genetske bolesti u našem regionu ili za određene grupe gena, na osnovu etničke pripadnosti davaoca oocita.

Izbor donatora jajnih ćelija

Posetite našu bazu podataka donatora jajnih ćelija

 

Donatori jaja

U paketima Balance pružamo donatore koji su pregledani za najčešće genetske bolesti u našem regionu ili za određene genske grupe u zavisnosti od etničke pripadnosti davaoca jajnih ćelija.

DeLuxe paketi uključuju skrining donatora za sve kliničke značajne monogenske bolesti poznate savremenoj nauci (fenilketonurija, cistična fibroza, hemofilija, kičmena mišićna atrofija i druga 310 bolesti).

Postzanje trudnoće

IVF program pre trudnoće je druga faza programa.

U Ukrajini ne postoje jasna starosna ograničenja za program doniranja jajnih ćelija. A u našim klinikama imamo posla sa parovima svih starosnih grupa. Međutim, u svom radu oslanjamo se na zdrav razum i, pre svega, polazimo od interesa nerođenog deteta. Formalno, pravilo glasi: prihvatite žene za prebacivanje embriona ne starije od 49 godina. Međutim, svaka situacija se razmatra pojedinačno na osnovu bračnog statusa, spremnosti rođaka i prijatelja da se brinu o detetu ako se nešto dogodi. Pre svega, neophodno je da parametri ženskog zdravlja ukazuju na to da će ona moći da rodi dete. IVF program kao metoda lečenja neplodnosti danas daje ogromne rezultate, međutim, ne daje 100% garanciju od prvog prenosa embriona. Veoma je važno odabrati pravi dan za prenos embriona prema parametrima dinamike njihovog razvoja. Neophodno je preneti embrion na takav način da je ženski endometrijum spreman za ovo i „poklapa se“ sa danom razvoja embriona. U okviru ovog programa možete odabrati pakete:

Grupa za reprodukciju čoveka Feskov sarađuje sa partnerima iz celog sveta. Stoga sve pripremne pripreme možete obaviti kod kuće. Žena može sprovesti sve trenutne postupke za pripremu endometrijuma u mestu prebivališta i doći u Ukrajinu radi prenosa embriona.

Prenosimo samo zdrave embrione [komfor i VIP paketi] i garantujemo rezultat. Radimo dok trudnoća ne nastupi.

Naša kompanija pruža smeštaj i ishranu u zavisnosti od paketa usluga koji odaberete. Sprovodi niz studija dovoljnih za trudnoću. Rešavamo sve logističke probleme, brinemo o svim kućnim i ekonomskim pitanjima. Sve što treba da uradite je da dođete na program i ponesete svoje dobro raspoloženje i odlučnost u postizanju rezultata.

Kao deo ove usluge možete odabrati pakete:

Detaljne informacije o usluzi možete dobiti od menadžera popunjavanjem obrasca na veb lokaciji.

Da li želite da koristite naše usluge, ali ne možete da dođete? Razvili smo međunarodne programe posebno za vas!

Međunarodni programi*

Na ovaj način dobijate potpuno visokotehnološki program u svom domu, bez napuštanja zone udobnosti. Potrebno je samo slediti naša uputstva.

Tokom programa bićete obavešteni o svakom koraku programa, što će postupak učiniti vrlo ugodnim za vas.

Telefon: +380 57 760 48 29

Skype: surrogacy_feskov

Е-mail: info@feskov.comNAPIŠETE NAMA
NAPIŠETE NAMA
Prijaviti se za dobijanje naših vesti