Feskov logo

Legalizare

Avantajele legislației ucrainene privind metoda
de procreare cu ajutorul mamei-surogat
JURISTUL NOSTRU
Legislation 1
Tuturor participanților ai programelor noastre:
- Vip
- Comfort
- Low cost

Serviciile de consultanță oferite de un jurist pentru timp de 4 ore. Expertul nostru în Dreptul internațional în domeniul RUAM vă va oferi ajutor în toate chestiunile și nelămuririle și o consultație cuprinzătoare.
ANONIMATUL
Legislation 2
Vă respectăm dorința, vă înțelegem sentimentele. Este important să înțelegeți că oferim anonimatul deplin.

Legislația ucraineană consideră Surogatul gestațional ca o metodă oficială de tratament al infertilității. Datorită loialității sale, a fost reglementat procesul de funcționare a sistemului pe mai multe niveluri de protecție a drepturilor părinților genetici, inclusiv anonimatul procesului. Mama-surogat și donatorarea de ovocite nu știu nimic despre Dvs.(aspectele juridice ale contractelor și ale acordurilor, informațiile despre relațiile juridice aferente puteți obține de la juriștii noștri).

Vrem să atragem atenția Dvs. asupra faptului că pentru țările europene cu procedura standard de legalizare a drepturilor asupra unui copil după întoarcerea acasă anonimatul nu este posibil din punct de vedere tehnic datorită particularităților legislației locale. Acest lucru se datorează cerințelor Consulatului, precum și ale autorităților locale de înregistrare , ale curților de justiție, și ale altor autorități. Centrul nostru vă poate oferi variantele alternative în conformitate cu legile ucrainene și ale țării Dvs. cu păstrarea anonimatului complet.

Toți clienții noștri sunt strict anonimi. Aceasta este o condiție prealabilă pentru programele noastre.

Și toate părțile sunt protejate de lege.

TOTUL ESTE LEGAL
Legislation 3
Avantajele legislației ucrainene în domeniul Surogatului gestațional:

  • Voi (părinții genetici) sunt complet protejați de riscul ca mama-surogat își va lua copilul, pentru că în Ucraina o astfel de acțiune interprinsă de o mamă-surogat reprezintă o infracțiune. Părinții copilului sunt doar voi doi.
  • Un sistem pe mai multe niveluri pentru protejarea obligațiilor mamei-surogat și a drepturilor părinților genetici.
  • La perfectarea certificatului de naștere pentru copil, părinții genetici (sau părinții beneficiari) vor fi înregistrați ca mamă și tată al copilului.
  • Cetățenii străini au aceleași drepturi ca și cetățenii Ucrainei (art. 26 din Constituția Ucrainei). Conform Ordinului nr. 787 (Ordinul Ministerului de Sănătate nr. 787 din 02.10.2013 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13?find=1&text=%F1%F3%F0%EE%E3%E0%F2 % ED% E5 # w11), Surogatul gestațional este considerat o metodă de tratare a infertilității. Este menționat oficial în ordinele Ministerului Sănătății, în Codul familiei.
CONSULAT
Legislation 4

Consulatul Federației Ruse este situat în Harkiv  și are o atitudine foarte bună față de cetățenii săi. Având mulți ani de experiența, putem spune că funcționarii acestei instituții, la fel ca și cei de la ambasada de la Kiev, sunt foarte amabili cu cetățenii săi care depun cererile de înregistrare a copiilor născuți de aceștea pe teritoriul Ucrainei. Dvs. perfectați actele pe baza unui pachet de documente pe care îl pregătim la Ministerul Justiției, primiți pașaportul Federației Ruse pentru copil și părăsiți Ucraina cu pașaportul copilului în care locul de naștere este Ucraina. Puteți afla detalii de la managerul sau juristul nostru.

- Centrul de maternitate surogat al profesorului Feskov oferă o gamă largă de servicii juridice în domeniul Dreptului familiei și al Dreptului internațional.
- Puteți beneficia de serviciile noastre ca clientul nostru în cadrul programei de Surogat gestațional.
- Echipa noastra juridica va indeplini urmatoarele sarcini pentru Dvs.:
- Perfectarea actelor de stare civilă pentru nou-nascut.
- Pregătirea documentelor pentru depunerea la Ambasadă.
- Asistență juridică la tribunal pentru rezolvarea problemelor controversate apărute în timpul programului.
- Consultația juridică în Dreptul internațional al familiei și al regimurilor matrimoniale.
- Reprezentarea clienților la birourile guvernamentale și Ambasade.
- Suntem, de asemenea, gata să oferim asistență juridică pacienților din alte clinici care s-au confruntat cu coliziunile juridice în atingerea obiectivelor lor.
- Puteți afla mai multe despre fiecare serviciu de la coordonatorul nostru.
- Puneți întrebări juriștilor noștri și veți afla despre modul de soluționare a problemei Dvs!

video
Serviciile juridice de calitate în cadrul programelor de Surogat gestațional care sunt oferite de compania noastră este rezultatul cooperării de succes a juriștilor din Ucraina și Rusia. Toate etapele pentru varianta aleasă de repatriere a copilul Dvs. au fost în mod repetat parcurse și coordonate de noi în colaborare cu juristul din Rusia.

În felul acesta, colaborând cu centrul nostru, primiți și serviciile prestate de juristul nostru, și de fapt, lucrați direct cu un jurist certificat și acreditat în țara Dvs.


În prezent, compania noastră are 11 juriști, dintre care 4 sunt specialiști internaționali în domeniul Dreptului reproducerii umane și în procesele de reglementare a legilor în domeniul RUAM. Toate pachetele de servicii conțin recomandările juridice suficiente pentru soluționarea tuturor aspectelor legate de perfectarea actelor necesare pentru întoarcerea acasă cu copilului.


video
Sistemul pe mai multe niveluri de protecție a obligațiilor mamei-surogat și a drepturilor părinților genetici Mai multe detalii >
Sunteți complet protejat de riscul ca mama-surogat își va păstra copilul, deoarece acest act reprezintă o infracțiune penală. Părinții copilului sunt doar voi (Dvs.) (articolul 123 p.2 din Codul familiei al Ucrainei) Mai multe detalii >
La perfectarea actelor de stare civilă, în certificatul de naștere al copilului numele voastre (ca fiind părinții copilului) vor fi trecute. Mai multe detalii >

- ordinul Ministerului Sănătății (p.6.9 din Ordinul Ministerului Sănătății №787 din 02.10.2013 „Cu privire la aprobarea procedurii de aplicare a tehnologiilor de reproducere asistată în Ucraina”)

- Constituția Ucrainei prevede că un străin are același drept ca un cetățean (articolul 26 din Constituția Ucrainei)

- se încheie un contract între mama-surogat și părinții genetici în prezența unui notar

- se încheie un contract între clinica și clienții

- Surogatul gestațional comercial are o bază legislativă (p.6.11 Ordinul Ministerului Sănătății nr.787 din 02.10.2013 , p.5.art.136 din Codul familiei al Ucrainei

- un cadru legal loial privind participarea la programul de Surogat gestațional

- munca optimizată pentru cuplurile necasatorite

  • Mama-surogat are propriul ei copil și nu este interesată din punct de vedere financiar să aibă un copil în plus. Din moment ce ea decide să participe în program cu scopul de a primi onorariu, este dificil pentru ea să aibă grijă de un alt copil.
  • Codul penal al Ucrainei prevede o pedeapsă penală (ca și în cazul traficului de persoane) în cazul în care mama-surogat încalcă libertatea sau procesul de luare a deciziilor în viața unui copil al părinților genetici. Conform contractului și al legislației ucrainene, părinții genetici sunt părinții copilului dacă ultimul s-a născut în urma aplicării programului de Surogat gestațional.
  • Există un contract oficial notarial de prestare a serviciilor de mama-surogat. În acesta sunt stipulate toate serviciile cu privire la soluționarea procesului de transfer al drepturilor asupra copilului părințiilor genetici și interacțiunea cu Consulatul (în cazul în care țara Dvs. cere acest lucru).

Conform legislației ucrainene pe baza articolului 123 din Codul familiei, mama genetică și tatăl genetic sunt numiți "părinții copilului". Ei sunt înscriși în certificatul de naștere al copilului. De aceea părinții genetici ai copilului sunt înregistrați în oficiile de Stare Civilă din Ucraina, conform legislației ucrainene.
Perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil depinde de legislația țării dumneavoastră și de poziția actuală a Departamentului consular.

Raportul dintre mama-surogat și client este reglementat de un contract încheiat în conformitate cu:

A) Articolul 1 din Codul civil al Ucrainei care prevede că legislația civilă reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil, pe baza egalității juridice, a liberei exprimări a voinței și a independenței patrimoniale a participanților acestora.

Articolul 6 din Codul civil al Ucrainei, care definește următoarele:

1.Părțile au dreptul de a încheia un acord care nu este prevăzut de Dreptul civil, dar care corespunde principiilor de bază generale ale Dreptului civil.

2.Părțile au dreptul de a reglementa în acordul prevăzut de Dreptul civil raporturile lor care nu sunt stabilite de aceste acte.

3.Părțile în acordul nu se pot abate de la dispozițiile actelor de Drept civil și își pot reglementa raporturile după propria voință.

Părțile acordului nu se pot abate de la dispozițiile actelor de Drept civil dacă în aceste acte se menționează în mod explicit acest lucru și dacă obligativitatea dispozițiilor din actele de Drept civil pentru părți decurge din conținutul lor sau din natura raportului dintre părți.

4.Părțile primului, celui de-al 2-ea și ale celui de-al 3-ea articol se aplică și în cazul competențelor unilaterale.

Articolul 627 din Codul civil al Ucrainei definește libertatea acordului.

Astfel, încheierea unui acord în temeiul căruia una dintre părțile se angajează să furnizeze celeilalte părți un serviciu de purtare a sarcinii obținute prin fertilizare in vitro, iar cealaltă parte se angajează să accepte și să-i ofere o plată pentru aceste servicii, îndeplinește pe deplin cerințele legii.

Articolul 628 din Codul civil al Ucrainei definește conținutul acordului.

Articolul 629 din Codul civil al Ucrainei definește obligativitatea îndeplinirii termenilor acordului.

Articolul 639 din Codul civil al Ucrainei definește modul de încheiere a acordului.

B) În articolul 123 din Codul familiei al Ucrainei sunt stipulate aspectele legate de originea copilului conceput cu ajutorul tehnicilor de reproducere umană asistată. Astfel, conform părții a II-a articolului respectiv, soții care au conceput un copil prin aplicarea tehnicilor de reproducere umană asistată sunt identificați, ca fiind părinții acestuia.

În plus, p. 2.2. p. 2 al Ordinului Ministerului Justiției al Ucrainei nr.140/5 din 18 mai 2003 a stabilit procedura de înregistrare a drepturilor părintești ale soților pe baza consimțământului pentru acest act semnat în prezența notarului de către femeia care a născut copilul.

Astfel, conform normelor respective ale legislației în vigoare din Ucraina, soții care acționează în calitate de clienți într-un contract cu mama-surogat sunt clar definiți ca părinții unui copil conceput prin aplicarea tehnicilor de reproducere umană asistată.

Raporturile dintre mama-surogat, client și instituția medicală sunt reglementate de un contract cu privire la aplicarea procedurii de fertilizare in vitro.

În același timp, părțile sunt ghidate de normele legislației ucrainene, menționate în p.A.), precum și de:

1. Articolul 4 din Legea ucraineană "Bazele legislației în domeniul ocrotirii sănătății din Ucraina" conform căruia unele dintre principiile de bază ale asistenței medicale sunt:

natura diversă a economiei în domeniul sănătății și a finanțării acesteia, combinând garanțiile de stat cu demonopolizarea și promovând antreprenoriatul și concurența;

descentralizarea administrației publice, dezvoltarea autoadministrării instituțiilor și libertatea de acțiune a lucrătorilor din domeniul sănătății pe bază oficială și contractuală.

2. Articolul 48 din Legea ucraineană "Bazele legislației în domeniul ocrotirii sănătății din Ucraina" prevede aplicarea procedurilor de fertilizare in vitro și de implantare unui embrion derulate în conformitate cu ordinea și condițiile stabilite de Ministerul Sănătății al Ucrainei, pe baza indicațiilor medicale pentru o femeie adultă care este implicată în procedura respectiva și numai cu condiția prezenței consimțământului scris al soților, a asigurării anonimatul donatorului și a păstrării secretul medical.

3. Articolul 38 din Legea ucraineană "Bazele legislației în domeniul ocrotirii sănătății din Ucraina" definește libertatea pacientului de a-și alege un medic și o instituție medicală.

4. Articolul 79 din Legea ucraineană "Bazele legislației în domeniul ocrotirii sănătății din Ucraina" prevede că instituțiile de sănătate, cetățenii și asociațiile acestora au dreptul în temeiul legislației în vigoare să încheie în mod independent acordurile (contracte) cu persoanele fizice și juridice străine pentru orice formă de colaborare, să ia parte la activitățile organizațiilor internaționale relevante, să desfășoare activitățile economice externe.

Astfel, prevederile legislației ucrainene menționate mai sus reglementează posibilitatea instituțiilor medicale de a stabili raporturi contractuale cu diverse persoane fizice și juridice cu scopul de a furniza serviciile specializate, inclusiv serviciile de fertilizare in vitro.

Ordinul nr. 24 din 04.02.1997 al Ministerului Sănătății al Ucrainei a definit ordinea și condițiile procedurii de fertilizare in vitro.

Acest document prevede următoarele:

procedura de fertilizarea in vitro se desfășoară în unitățile medicale acreditate (p.1.2.);

procedura de fertilizare in vitro se aplică după adresarea unei femei apte de muncă cu care urmează să fie realizată procedura și după cererea soților și investigațiile lor medicale (p.1.3.);

vârsta femeii care este implicată în procedura de fertilizare in vitro nu trebuie să depășească 40 de ani.

În același timp, nici articolul 48 din Legea ucraineană "Bazele legislației în domeniul ocrotirii sănătății din Ucraina", nici dispozițiile ordinului nr.24 din 04.02.1997 al Ministerului Sănătății al Ucrainei nu stipulează faptul că femeia după cererea căreia i se aplică procedura de fertilizare în vitro trebuie să fie în mod obligatoriu unul dintre soții care au dat acordul pentru procedură și și-au asumat obligațiile părintești în raport cu copilul.

Astfel, conform legislației ucrainene în vigoare, este evident că nu există restricții privind furnizarea de servicii de fertilizare in vitro de către instituția medicală, cu excepția prezenței unor contraindicațiilor medicale personale pentru procedura respectivă.

De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că:

Convenția pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceea ce privește aplicarea biologiei și a medicinii: Convenția privind drepturile omului și biomedicina din 4 aprilie 1997 prevede următoarele:

Interesele și bunăstarea unei persoane au prioritate față de interesele exclusive ale întregii societăți sau ale științei (art. 2.).

Părțile, luând în considerare nevoile medicale și resursele disponibile, iau măsurile adecvate pentru a asigura, în jurisdicția lor, accesul egal la asistență medicală de calitate corespunzătoare (articolul 3.).

Regulamentul privind fertilizarea in vitro și transplantul de embrioni adoptat de cea de-a 39-a Adunare a Asociației Medicale Mondiale (World Medical Association - Madrid, Spania, octombrie 1987) prevede că:

Fertilizarea in vitro și transplantul de embrioni reprezintă metodele medicale disponibile în multe părți ale lumii pentru tratamentul infertilității. Această metodă poate fi utilă atât pentru pacienții individuali, cât și pentru societate în ansamblu, nu numai reglând infertilitatea, ci și contribuind la dispariția bolilor genetice și stimulând cercetările fundamentale în domeniul reproducerii umane și a contracepției.

Din punct de vedere etic și științific, ajutor și asistența medicală în procesul procreării umane sunt justificați în toate cazurile de infertilitate care nu pot fi tratate prin terapii medicamentoase sau intervenții chirurgicale clasice.

În toate aceste cazuri, medicul poate acționa numai cu acordul deplin și informat al donatorilor și al beneficiarilor. Medicul trebuie să acționeze în primul rând în interesul superior al copilului care se va naște în urma procedurii.

Și în această parte, WMA susține procedura de fertilizării in vitro. Mai departe în regulamentul sunt menționate posibile conflicte etice și juridice atunci când se utilizează ovocitele donate, spermă și embrioni donați. Cu toate acestea, în general, regulamentul nu numai că nu interzice utilizarea materialelor donate în procedura de fertilizare in vitro, ci susține, atrăgând atenția asupra necesității respectării prevederilor legislației naționale în timpul procedurii.

Nu neagă poziția și posibilitatea utilizării așa-numitei maternității de substituție potrivit căreia o femeie dă acordul pentru procedura de fertilizare cu scopul conceperii unui copil care va fi adoptat ulterior de un bărbat sau de soția acestuia.

WMA își exprimă dezaprobarea pentru aplicarea procedurilor legate de fertilizarea in vitro contra plată.

Astfel, relația dintre client și mama-surogat, în principiu, nu este condamnată de WMA. Și dacă clientul acoperă cheltuielile asociate cu îngrijirea unei mame-surogat în timpul sarcinii, asigurând astfel condiții cele mai favorabile pentru dezvoltarea fătului, atunci o astfel de interpretare a cheltuielilor clientului pe deplin corespunde principiilor regulamentului.

SCRIEȚI-NE
SCRIEȚI-NE
Vom contacta