Tüp bebek hizmetleri


SURROGACY CENTER AND CLINIC FOR HUMAN REPRODUCTION OF PROFESSOR FESKOV ARE ONE UNIT

IVF program with surrogacy and oocyte donation provided without intermediate parties at a special price for the entire year.

It is believed that medicine is not an exact science. However, thanks to advances in biology, cryobiology, and a technological breakthrough in the industry of biotechnologies, the medical part of the surrogacy program and oocyte donation has seen progress, which can be calculated mathematically.

So, today, for the birth of a child via the IVF program, we only need one thing, which is the quality of the egg and sperm.

Of course, couples who seek help do not always have high parameters of their reproductive potential. Success depends by 20 % on the readiness of the embryo implantation site, the uterus, and by 80 % on the quality of the embryo.

In surrogacy programs, our own methods of endometrium preparation on the basis of world experience allow fully preparing a surrogate mother for the transfer.

Today, the whole world came to the conclusion that the main thing in the IVF program is not technology, but age! Nothing affects the quality of the embryos as age does. That is why we pay great attention to choosing the best embryos to induce pregnancy from the first try.

The TimeLapse technology allows determining the quality of the embryo: a computer tracks the course of cell division and recommends the best embryo for transfer; preimplantation genetic diagnosis by array-CGH/NGS methods allows defining the embryo with balanced chromosome set, which is important for couples over 35 years.

The effectiveness of the IVF program in the Center for Human Reproduction Clinic of professor Feskov is due to the following parameters: 

Today, the IVF program allows not only overcoming infertility, but also fulfilling the following of your wishes: 

 1. Choosing the future child’s sex. Ukrainian legislation allows choosing the sex of the baby using preimplantation genetic diagnosis.
 2. Choosing the healthy embryo: the full genomic screening, identification of the complete chromosome set.
 3. Overcoming monogenic diseases: definition of carriers of monogenic diseases in the embryo for the further selection of the healthy embryo for transfer.

Taşıyıcı Annelik Merkezi ve Profesör Feskov'un İnsan Üreme Kliniği tek bir yapıdır

Taşıyıcı annelik ve yumurta bağışı ile tüp bebek programı, yıl boyunca özel bir ücret karşılığında aracılar olmadan verilmektedir.

Tıbbın kesin bir bilim olmadığı hesap ediliyor. Buna bakmayarak biyoloji, kriyobiyoloji ve biyoteknoloji endüstrisindeki teknolojik gelişmeler sayesinde, taşıyıcı annelik ve oosit bağışı programının tıbbi kısmı matematiksel olarak hesaplanabilen bir ilerleme kaydetmiştir.

Yani, bugün IVF programı kapsamında bir çocuğun doğumu için tek bir şeye ihtiyacımız var - yumurta ve spermin kalitesi.

Tabii ki, yardım arayan çiftlerin üreme potansiyelleri her zaman yüksek değildir. Başarı, %20 embriyonun, rahmin implantasyon bölgesinin hazır olmasına ve %80 embriyonun kalitesine bağlıdır.

Taşıyıcı annelik programlarında, dünya deneyimine dayalı kendi endometriyal hazırlık yöntemlerimiz, taşıyıcı annenin embriyo transferine tam olarak hazırlanmasına izin verir.

Bugün bütün dünya, IVF programındaki ana şeyin teknolojinin değil, yaşın olduğu sonucuna varmıştır ! Embriyoların kalitesini, yaş kadar hiçbir şey etkilemez. Bu nedenle ilk denemede gebelik elde etmek için en iyi embriyoları seçmeye büyük önem veriyoruz.

TimeLapse teknolojisi, embriyonun kalitesini belirlemenizi sağlar: bilgisayar, hücre bölünmesinin ilerlemesini izleyerek transfer için en iyi embriyoyu önerir; 

Array-CGH / NGS yöntemlerini kullanan implantasyon öncesi genetik teşhis, 35 yaşın üzerindeki çiftler için önemli olan tam bir kromozom setine sahip bir embriyonun tanımlanmasını sağlar.

Profesör Feskov'un kliniğinde İnsan Üreme Merkezi'ndeki Tüp Bebek programının etkinliği aşağıdaki parametrelerden kaynaklanmaktadır:

Günümüzde, IVF programı sadece kısırlığın üstesinden gelmenize değil, aynı zamanda aşağıdaki arzularınızı yerine getirmenize de izin veriyor: 

 1. Doğmamış çocuğun cinsiyetinin seçimi. Ukrayna mevzuatı, implantasyon öncesi genetik teşhis kullanarak çocuğun cinsiyetini seçmenize izin verir.
 2. Sağlıklı bir embriyonun seçilmesi: tüm genomun taranması ve kromozom setinin belirlenmesi.
 3. Monojenik hastalıkların üstesinden gelmek: transfer için sağlıklı embriyoların daha fazla seçilmesi için embriyodaki monojenik hastalıkların taşıyıcılarının belirlenmesi.

Tüp bebek nedir?

Tüp bebek/ IVF (in vitro fertilizasyon) veya genellikle "in vitro gebelik" de diyorlar - kadın üreme sistemi dışında döllenmedir. Bu prosedür biyolojik materyal gelecek ebeveynlerden alınarak laboratuvarda embriyologların gözetiminde yumurta ve spermin füzyonu gerçekleşmesi sonucuyla yapılıyor. 5-6 gün sonra, elde edilen canlı embriyolar, biyolojik veya taşıyıcı annenin rahmine transfer ediliyor. Taşıyıcı annelik durumunda, yabancı bir kadın hamileliğin tüm aşamalarından geçer ve eşler için çocuk doğurur.

Tıbbi istatistiklere göre, hastaların% 29-36'sı “ in vitro gebe” kalma yöntemiyle ilk girişimde hamile kalabiliyorlar. Doktorlar, sağlığınıza zarar vermeden 4 in vitro fertilizasyon denemesinin yapılabileceğini söylüyor. Eğer hepsi başarısız olursa, anne baba olmak için diğer seçenekleri düşünmeye değer - örneğin, yumurta bağışı veya taşıyıcı annelik.

Tüp bebek nasıl yapılır ?

Tüp bebek programı kapsamında bir çocuğun doğumu için tek bir şeye ihtiyacımız var - o da yumurta ve spermin kalitesi. Tabii ki, yardım arayan çiftlerin üreme potansiyelleri her zaman yüksek değildir. Başarı, %20 embriyonun, uterusun implantasyon bölgesinin hazır olmasına ve %80 embriyonun kalitesine bağlıdır.

Feskov Human Reproduction Group’taki IVF programının etkinliği aşağıdaki parametrelerden kaynaklanmaktadır:

Günümüzde, IVF programı sadece kısırlığın üstesinden gelmenize değil, aynı zamanda aşağıdaki arzularınızı yerine getirmenize de izin veriyor: 

 1. Doğmamış çocuğun cinsiyetinin seçimi. Ukrayna mevzuatı, implantasyon öncesi genetik teşhis kullanarak çocuğun cinsiyetini seçmenize izin verir.
 2. Sağlıklı bir embriyonun seçilmesi: tüm genomun taranması ve kromozom setinin belirlenmesi.
 3. Monojenik hastalıkların üstesinden gelmek: transfer için sağlıklı embriyoların daha fazla seçilmesi için embriyodaki monojenik hastalıkların taşıyıcılarının belirlenmesi.

IVF süreci

Tüp bebek döngüsü boyunca adım adım işlem aşamaları

Bu IVF yöntemi de diğer tüm tedaviler gibi, çiftin kapsamlı bir tıbbi muayenesi, gerekli testleri geçmesi ve bir uzmana danışılmasıyla başlar. Yalnız bundan sonra, doktor en uygun IVF türünü seçmek için kısırlığın kesin nedenini bulacaktır:

İn vitro fertilizasyon prosedürünü aşamalar halinde bakalım:

 1. Analitik aşama veya bilgi toplama. Yukarıda bahsedildiği gibi, bu eşlerin/çiftlerin tıbbi muayenesidir. Bunlar: uzmanlar tarafından muayene, ultrason, kan testleri, enfeksiyonlar için smear, erkekler için - bir spermogram. 
 2. Yumurtalık uyarımı. Kadın iki hafta boyunca yumurtlamayı uyaran özel hormonlar alır. Bu nedenle, yumurtalıklarında birkaç tam teşekküllü yumurta olgunlaşır.
 3. Oositlerin delinmesi(punksiyonu) veya seçilmesi. Yumurtalar hazır olduğunda, ultrason taraması eşliğinde delinerek yumurtalıklardan çıkarılır.
 4. Doğrudan TÜP bebek . Embriyologlar, modern tıbbi ekipman kullanarak dişi üreme hücrelerini erkek üreme hücreleriyle özel çözümlerde birleştiriyor. İşlem başarılı olursa 4-6 günde taze embriyolar elde edilir. Biri kullanılır ve geri kalanı ultra hızlı bir şekilde dondurularak saklanır. Bu tür dondurulmuş embriyolar sonraki IVF prosedürleri için yedekte kalır.
 5. Preimplantasyon genetik tarama. Gen seviyesinde bulaşan hastalıkların gelişiminde herhangi bir anormallik olmadığından emin olmak için embriyo biyopsisi yapılır.
 6. Embriyonun kadının rahmine transferi. Embriyo tüm gereksinimleri karşılıyorsa rahim boşluğuna transfer edilir.
 7. Gebelik tanı aşaması. Tüm manipülasyonlardan sonra istenen hamilelik gerçekleşir. Bazen ortaya çıkan mucizeyi sürdürmek için ek hormon tedavisi gerekir. Test tüpünde hamile kaldıktan sonra çocuk bekleme süreci, doğal bir hamilelikten çok da farklı değildir. Ve doğum her zamanki gibi devam ediyor. Ancak taşıyıcı anne bir çift için çocuk taşır ve doğurursa o zaman  sonraki aşama olur:
 8. Taşıyıcı annenin doğum öncesi denetimi
 9. Çocuğun doğumu ve biyolojik ebeveynlere verilme süreci.
 10. Yeni doğmuş bir bebeğin hukuka göre yasal desteği ve yasallaştırılması.

Bundan sonra mutlu ebeveynler bebekleriyle birlikte eve döner.

IVF ile ek araştırmalar

Bu prosedür, özellikle birkaç kez denemeniz gerekiyorsa oldukça pahalıdır. Üstelik, maliyet ek üreme eylemlerinden etkilenir, yani:

Feskov Human Reproduction Group, müşterilere kapsamlı hizmetler ve garanti içeren paketler sunar. Buna sınırsız IVF denemeleri, insan genomiği, bebeğin cinsiyeti hakkında bilgiler, yasal formaliteler ve fazladan ödeme yapmanız gerekmeyen diğer hizmetler dahildir. Her çift, Balance'tan Deluxe'e kadar imkan ve isteklerine göre gerekli tedavi ve hizmetleri alma hakkına sahiptir.

Bizimle kesinlikle bebeğinizi doğuracaksınız!

Tüp bebek maliyeti ne kadar?

IVF prosedürü, bir dizi standart tıbbi prosedür, yumurtalıkları uyarmak ve endometriumu hazırlamak için ilaçların maliyeti ve gebelik şansını artıran ek prosedürlerin maliyetini içerir. ABD’de bir IVF prosedürünün fiyatı 10.000 ila 15.000 dolar arasında değişmektedir.

Avrupa Birliği'nde fiyatlar, bir IVF denemesi için yaklaşık 6.000-8.000 dolar.

Feskov Human Reproduction Group olarak biz, her başarısız denemeden üzülmeyip  ancak başarılı bir sonuca güvenle ilerlemeniz için garantili tedavi programları geliştirdik.

Bu, seçilen programın seviyesine bağlı olarak (hamilelik veya doğum) istenen sonuç elde edilene kadar sabit bir ücret karşılığında IVF tedavi programları yürüttüğümüz anlamına gelir.

Garantili IVF programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için fiyatlandırma sayfamıza bakın.

Tüp bebek programı seçenekleri hakkında Feskov Human Reproduction Group’u doğurganlık uzmanından ücretsiz danışmanlık alın.

Telefon: +380 57 760 48 29 / +44 800 069 86 90

Skype: surrogacy_feskov

Е-mail: info@feskov.com

 


BİZE YAZIN
BİZE YAZIN
Haberlerimize abone olun
İletişime geçeceğiz