Felhasználói beleegyezés

Jelen weboldal kiválasztásával beleértve annak információs forrásként történő felkeresését, elfogadja az alábbi Felhasználói beleegyezés minden pontját.

 1. Fogalom és szómagyarázat
  1. Weboldal – minden elektronikus dokumentum, mely a domain alatt található webhelyen kerül közzétételre, melynek főoldala
  2. Felhasználó – az a természetes személy, amely információszerzés céljából keresi fel az adott Webhelyet.
  3. Adminisztráció – jelen webhely teljesörű tulajdonosa, fenntartója és szerkesztője a Feskov human reproduction group, akinek tulajdonát képzi a Webhelyen megjelenített minden információ.
  4. Tartalom – minden szöveg, fénykép, videó és egyéb anyag, mely közzétételre került a Webhelyen, beleértve a Felhasználó által a Webhelyen megadott információt is.
 2. Alapvető rendelkezések
  1. Jelen Hozzájárulás a Webhely és a felhasználó között létrejött hivatalos jogi megállapodás, amely részletei a webhely és a szolgáltatások felhasználásának lehetőségeit.
  2. A weboldalon található információk tájékoztató jellegűek céljuk hogy bemutassanak néhány reproduktív technológia alkalmazásának lehetőségét Ukrajna vagy más országok területén, ahol klinikánk képviselete jelen van. A klinika minden tevékenységét szigorúan a hatályos Ukrán jogszabályoknak, a szolgáltatásokban résztvevő felek és a megvalósulási helyszín jogszabályainak megfelelően végzi.
  3. A webhelyen megjelenő minden anyag és szolgáltatás megfelel a jelenleg hatályban lévő Ukrán jogszabályok rendelkezéseinek. A Webhelyet információs forrásként használva a Felhasználó vállalja azt is, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, törvénysértést nem követ el.
 3. A Webhely Adminisztrációjának jogában áll
  1. Módosításokat eszközölni a webhely megjelenését illetően, új szervereket hozzáadni, módosítani annak szoftverét és egyéb paramétereket, melyek a Webhelyhez kapcsolódnak.
  2. Saját belátása szerint módosítani a Webhelyen megjelenő Tartalmat, anyagokat hozzáadni, valamint eltávolítani, valamint korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Webhely egyes adataihoz vagy Szolgáltatásaihoz.
  3. Szükség esetén módosítani a Felhasználó beleegyezést. Ebben az esetben a módosítások a módosított Beleegyezés szövegének közzétételétől lépnek hatályba.
 4. Az Adminisztráció felelősségvállalása
  1. A webhely Adminisztrációja nem vállal felelősséget a Webhelyen közzétett információkért, bár mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Webhelyen csak ellenőrzött és releváns információt tegyenek közzé.
  2. Az Adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználóval vagy más személyekkel szemben abban az esetben, amikor azok a Webhelyen közzétett információk önállóan felhasználják, vagy rösszül értelmezik.
  3. Harmadik felek által a Felhasználó felé támasztott igények esetén, a Webhelyen közzétett bármi nemű információval kapcsolatban. A Felhasználónak a felé támasztott igényekért önállóan kell felelnie a Webhely Adminisztrációjának bevonása nélkül.
  4. A Webhely tartalmazhat hivatkozásokat harmadik fél internetes webhrelyeire. Az Adminisztráció nem vállal felelősséget ezeknek a hivatkozott webelyeknek a tartalmáért és nem vállal felelősséget, az ezeket a webhelyeken közzétett információk felhasználásáért.
 5. A Felhasználónak jogában áll
  1. A Webhelyen található szabadon felhasználható tartalmat információs és saját célra felhasználni, valamint a Webhely elérhető szolgáltatásait térítés mentesen használni.
  2. A Felhasználó a webhelyen közzétett bármi nemű információt részbe vagy egészben csak a Webhely Adminisztrációjának jóváhagyásával reprodukálhatja. Az adatok másolásával elfogadja ezt a követelményt és teljes felelősséggel tartozik a jogsértések esetén.
  3. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a Webhelyen közzétett információkat illetően kapcsolatba lépni a Webhely Adminisztrációjával.
 6. A Felhasználó Kötelezettségei
  1. A Felhasználó nem cselekedhet a hatályos Ukrán jogszabályokat megsértő módon.
  2. Bárminemű információ újranyomtatása, kizárólag a Webhely adminisztrációjának hozzájárulásával lehetséges. A Tartalom más forrásokon történő megjelenítésével a Felhasználó vállalja, hogy élő hivatkozást hoz létre a Webhelyre, valamint a szellemi-tulajdonjogi szabályozásnak megfelelően idézi a szöveg bármilyen részletét.
  3. Miután megismerkedett a Webhelyen közzétett információkkal a Felhasználó Önállóan hoz döntéseket a megszerzett információkkal kapcsolatosan, értelmezi azokat és ennek megfelelően beleegyezik abba, hogy az Adminisztráció nem felelős az általa meghozott döntésekért.
  4. Azok a hozzászólások, melyeket a Felhasználó hagy a Weholdalon, nem tartalmazhatnak sértő szavakat, vagy egyéb agresszió-megnyilvánulásokat és nem sérthetik Ukrajna törvényeit.
  5. A Felhasználó egyetért azzal, hogy az Adminisztrációnak semmilyen kötelezettsége sincs a Felhasználóval szemben a Webhely tartalmához kapcsolódó estleges vagy felmerülő veszteséggel kapcsolatban.
 7. Titoktartási feltételek
  1. A Felhasználó feljogosítja a Weboldalt, hogy az személyes adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel, melyeket Ő saját döntése értelmében szabad akaratából, önállóan megoszt a Webhely felhasználása során.
  2. A Webhely Adminisztrációja nem dolgoz fel olyan speciális adatokat, amelyeket közvetlenül az orvossal közöltek. Minden ilyen jellegű információ felfedése az orvosi titoktartás megszegését jelentené.
  3. Az adminisztráció minden lehetséges intézkedést megtesz a Felhasználóktól kapott személyes információk teljes körű megőrzése érdekében és azokat harmadik fél számára nem továbbítja, kivéve a jogszabályokban meghatározott esetekben.
 8. Egyéb feltételek
  1. Minden, a Felhasználó és az Adminisztráció között felmerülő vitás kérdést jelen Beleegyezés rendelkezései szerint és a hatályos Ukrán jogszabályoknak megfelelően kell rendezni.
  2. A Felhasználó kérdéseket tehet fel, kérelmeket hagyhat és visszajelzéseket tehet az Adminisztráció felé, a Weboldal speciális „Üzenetküldő” felületén keresztül, vagy kapcsolatba léphet az Adminisztrátorral a Webhely egyéb kommunikációs csatornáin keresztül.
  3. Az Adminisztrációnak jogában áll nem válaszolni az anonim vagy helytelen kérdésekre, vagy a Webhely tevékenységével nem összefüggésben feltett kérdésekre.
  4. A csomagban található szolgáltatások szerkezete a heteroszexuális párok és az „egyéni szülő” részvételéhez igazodik. Más esetekben a megvalósítás feltételeit egyénileg megbeszélik, és a megoldást a program szakaszainak helye szerinti ország hatályos jogszabályai szerint választják ki.
  5. Ako se Korisnik ne slaže u potpunosti s bilo kojom klauzulom ovog Ugovora, mora odmah napustiti stranicu.

 

IRJON NEKÜNK
IRJON NEKÜNK
Iratkozzon fel hitlevelünkre
Kapcsolatba lépünk